ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Het gebruik van alle soorten informatie op onze website houdt in dat de gebruiksvoorwaarden volledig worden nageleefd. Als u niet tevreden bent met de voorwaarden, moet u de website onmiddellijk verlaten.

ARTIKEL 2: U erkent dat u meerderjarig bent, het type inhoud van deze website kent en zich niet beledigd voelt door deze website. Op dezelfde manier erkent u dat u deze website volledig vrijwillig en bewust heeft bezocht.

ARTIKEL 3: De informatie op deze website is niet bedoeld voor de behandeling, genezing of diagnose van enige vorm van ziekte of aandoening en geeft alleen informatie. In geen geval zal het advies van een professionele arts worden vervangen. De resultaten die op deze website worden getoond zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen.

ARTIKEL 4: De informatie op deze website is uitsluitend voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 5: De beschrijvingen, afbeeldingen en andere teksten op deze website dienen onder alle omstandigheden slechts te worden beschouwd als een leidraad, die een algemene benadering geeft van de efficiëntie van de producten, rekening houdend met het feit dat deze van persoon tot persoon kunnen verschillen.

ARTIKEL 6: Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is, maar van tijd tot tijd kan de informatie op deze website onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

ARTIKEL 7: Starlash behoudt zich het recht voor om de inhoud of het materiaal op haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Ook kan Starlash elke bestelling zonder opgave van redenen aanvaarden of weigeren, behalve voor bestellingen die niet aankomen of die niet correct kunnen worden verwerkt. In het geval dat de klant een defect of reeds geopend product of een product met een ander soort schade ontvangt, zal Starlash aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die zijn gemaakt zolang de aankoop op de officiële Starlash-website is gedaan en niet via andere niet-officiële verkooppunten. Indien de aankoop is gedaan via een andere niet-officiële website, is Starlash in geen geval verantwoordelijk voor de extra kosten.

ARTIKEL 8: In het geval van ontbrekende informatie die nodig is om de bestelling te verzenden, is de klant volledig verantwoordelijk, aangezien het zijn verantwoordelijkheid is om ons de nodige informatie te verstrekken om de bestelling te plaatsen.

ARTIKEL 9: Het gebruik van deze website door u moet eerlijk, niet-beledigend, te goeder trouw, legaal en altijd binnen de algemeen aanvaarde praktijken voor het gebruik van het internet zijn.

ARTIKEL 10: De mogelijkheid tot verzending en levering van het product aan de klant is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. In geval van gebrek aan voorraad, onvermogen om bestellingen te verwerken of andere problemen, zal Starlash u hiervan op de hoogte brengen en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling te wachten of te annuleren, waarbij het geld indien nodig wordt geretourneerd.

ARTIKEL 11: De verzend- en levertijd is bij benadering, dus een exacte tijd is niet gegarandeerd. Toch moet worden opgemerkt dat Starlash verantwoordelijk is voor de eventuele extra kosten die kunnen ontstaan in geval van eventuele vertragingen bij de transporteur.

ARTIKEL 12: Het doorverkopen of uitlenen van het op deze website verkochte product is volledig verboden en is alleen voor niet-overdraagbaar en persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 13: In het geval dat een levering een handtekening of iets dergelijks nodig heeft om de ontvangst van de zending te bevestigen, is het volledig uw verantwoordelijkheid dat er iemand is om de zending te ontvangen op het adres dat op het bestelformulier is vermeld. Tegelijkertijd is het ook uw verantwoordelijkheid om de producten af te halen bij het betreffende transportbureau als ze niet succesvol worden afgeleverd op het afleveradres. In het geval dat het pakket wordt geretourneerd, worden er transportkosten in rekening gebracht.

VERANTWOORDELIJKHEID

ARTIKEL 14: Onder het woord “verantwoordelijkheid” verstaan wij, overeenkomstig het gebruik in deze voorwaarden, elke vorm van schade, eisen, procedures, acties, uitgaven, kosten of andere schade.

ARTIKEL 15: In alle gevallen zal Starlash “verantwoordelijk” zijn voor elke speciale gebeurtenis, direct, indirect, strafrechtelijk, civielrechtelijk, exemplarisch of oorzakelijk, voor eventuele schade als gevolg van het gebruik of gebruik van het Starlash-product. Het gebruik van de producten van dit systeem veronderstelt de volledige kennis en aanvaarding van alle wettelijke bepalingen die hier worden uitgelegd, de gebruiker die begrijpt dat hij het systeem onder zijn volledige verantwoordelijkheid gebruikt en Starlash en haar medewerkers zijn ontheven van elke verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 16: Starlash heeft de verantwoordelijkheid om zich te beperken tot het verstrekken van terugbetalingen in het geval van defecte goederen. In geval van naleving van de geld-terug-garantie, zal de terugbetaling of de betaling van het betaalde bedrag aan de koper van het product worden geretourneerd, waarbij in alle gevallen de transportkosten buiten beschouwing worden gelaten.

ARTIKEL 17. De gebruiker die gebruik maakt van de informatie en producten die op deze website worden gepresenteerd, wordt geacht de kennis en de volledige verantwoordelijkheid te hebben van Starlash.

ARTIKEL 18. De verklaringen, opinies, bevestigingen en verklaringen naast de getuigenissen van deze webpagina zijn conclusies en opinies van derden en moeten als zodanig worden begrepen. Onder deze derden zijn er getuigenissen van professionals, getuigenissen van klanten, meningen van forums die van het internet zijn gehaald, evenals wetenschappelijke teksten die informatie bevatten over de doeltreffendheid van de onderdelen van de producten.

AANDUIDING

ARTIKEL 19. Deze website is eigendom van Starlash.

ARTIKEL 20. Starlash kan niet worden beschouwd als een medicijn en is in geen geval bedoeld om een ziekte of kwaal te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vervangt niet de waarschuwingen die een arts kan geven. Als u lijdt aan een ziekte of kwaal, raadpleeg dan uw arts alvorens ons product aan te brengen. De resultaten kunnen van gebruiker tot gebruiker verschillen en de informatie en etikettering van het product moet zorgvuldig worden gelezen voordat u het product gebruikt.