Privacy Beleid

PRIVACY BELEID

1.- Informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens:

Verantwortlich für die Verarbeitung der über die Websites www.starlash.eu (nachfolgend “Web” oder “Website”) erhobenen Daten ist Ewalu Lani Limited, Firmensitz in 84 Northumberland Road, Dublin 4 D04 PY94, Irland, eingetragen in Dublin.

U kunt contact opnemen met Ewalu Lani Limited voor elke kwestie die verband houdt met dit Privacybeleid door een e-mail te sturen naar: hello@starlash.eu

2.- Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

2.1. Waarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens? Bij Ewalu Lani Limited behandelen wij uw persoonlijke informatie die via de Site wordt verzameld voor de volgende doeleinden:

a) In het geval van een contract over de producten die beschikbaar zijn op de website voor goederen en diensten, voor het onderhoud van de contractuele relatie en de administratie, het beheer, de informatievoorziening en de verbetering van de service.

b) Verzending van de gevraagde informatie via de formulieren op de website.

c) Het verzenden van commerciële communicatie en/of advertenties die u kunnen interesseren.

d) Het versturen van nieuwsbrieven met informatie, nieuws en updates van onze diensten en uit deze sector.

2.2. Hoe lang worden de verzamelde persoonlijke gegevens bewaard?
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie in stand wordt gehouden of niet hoeft te worden opgeheven en gedurende de periode waarin er wettelijke verplichtingen voor de verleende diensten kunnen ontstaan.

3.- Legitimiteit: de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van de volgende rechtsgrondslagen die de verwerking van uw gegevens legitimeren:

a) Het verzoek om informatie en / of de ingebruikname van de diensten van Ewalu Lani Limited, waarvan de voorwaarden in alle gevallen voor u beschikbaar zijn voordat u een overeenkomst sluit.
b) De vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die wij van u vragen bij het verstrekken van dit privacybeleid, dat u instemt met het lezen ervan. Indien u akkoord gaat met deze informatie, kan dit worden aangetoond door middel van een duidelijke verklaring of positieve actie, zoals het aanvinken van een aangewezen vakje.

Indien u ons uw gegevens niet verstrekt, of indien u ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen omdat het voor ons volstrekt onmogelijk is om u de gevraagde informatie te verstrekken of een contract voor de diensten af te sluiten.

Bij het verstrekken van persoonlijke informatie aan de Ewalu Lani Limited webpagina, begrijpen en accepteren ale gebruikers het inzamelen en verwerken van deze informatie voor de hieronder beschreven doeleinden:

– Communicatie. Wij zullen reageren op uw opmerkingen en vragen op onze website, zowel online als door uw verzoek te registreren als een telefoontje. Dit betekent dat wij u telefonisch kunnen bellen of dat wij u per e-mail kunnen bereiken.
– Direct marketing en reclame. Het doel van deze dienst is om u te voorzien van informatie die u eerder online heeft aangevraagd of om u te voorzien van algemene informatie over de diensten van Ewalu Lani Limited. Wanneer wij echter om persoonlijke informatie vragen voor marketing en reclame, bieden wij over het algemeen de mogelijkheid om te kiezen voor het gebruik dat u van uw persoonlijke informatie wilt maken.
– Selectie van personeel (werving). Als u ons online een sollicitatie stuurt, zal uw persoonlijke of educatieve informatie worden gebruikt voor dit doel, inclusief contact per e-mail, telefoon of post. In sommige gevallen kan het nodig zijn om u op onze website te registreren om uw gegevens actueel te houden. Tenzij u ons anders vertelt, zal Ewalu Lani Limited uw persoonlijke en educatieve gegevens opslaan in bestanden die eigendom zijn van Ewalu Lani Limited om in aanmerking te komen voor toekomstige vacatures.
– Op sommige websites van Ewalu Lani Limited kunnen derden zich registreren om producten en diensten aan Ewalu Lani Limited te leveren. Deze persoonlijke informatie wordt gebruikt om een transactie met de aanbieder tot stand te brengen en uit te voeren en voor andere activiteiten die verband houden met deze doeleinden.
– Controle van de website en tevredenheidsenquêtes. Uw persoonlijke gegevens en meningen worden gebruikt om onze website te onderhouden en te verbeteren. Ook kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt bij het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Samenstelling van statistische gegevensreeksen met betrekking tot het gebruik van het web:

4.- Ontvanger: De gegevens zullen niet aan derden buiten Ewalu Lani Limited worden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen informatie over u bekendmaken aan derden die ons diensten verlenen die toegang hebben tot de persoonlijke informatie die zij van u nodig hebben voor een of meer van de doeleinden die in de voorgaande paragraaf zijn uiteengezet.

De persoonsgegevens die via de formulieren op de site worden verstrekt, worden behandeld voor de levering van beperkte Ewalu-diensten en voor het verzenden van commerciële of informatieve berichten via de door het bedrijf geleverde tools, wat betekent dat de ingevoerde gegevens zullen worden overgedragen aan de servers van het bedrijf, op voorwaarde dat de gebruiker uitdrukkelijk de voorwaarden van dit privacybeleid aanvaardt.

5.- Rechten: Als prospectief onderzoek, dat ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, moet u een bevestiging ontvangen of wij uw persoonlijke informatie in de Ewalu Lani beperkt recht zullen gebruiken, en in het bijzonder, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat u het recht heeft om de volgende rechten uit te oefenen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens u verleent:

• Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie.
• Het recht om de CORRECTIE van onjuiste gegevens op te vragen.
• Het recht op ELIMINATE indien de gegevens niet langer nodig zijn, onder andere voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
• In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om de Beperking van de Verwerking van uw gegevens, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening van of de verdediging tegen vorderingen.
• Het recht om zich te verzetten tegen de verzending van mededelingen.
• In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kan de betrokkene gebruik maken van zijn recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Wij zullen het gebruik van de gegevens stopzetten, behalve voor dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
• In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u uw recht op PORTABILITEIT van de gegevens opvragen.
• In certain circumstances and for reasons related to your particular situation, you can request your right to PORTABILITY of the data.

U kunt deze rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het postadres en/of e-mailadres zoals vermeld in de rubriek “1. Informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens”.

Als uw rechten zijn geschonden, heeft de geïnteresseerde partij het recht om contact op te nemen met het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

COOKIES BELEID

Ewalu Lani Limited kan informatie over haar websites verzamelen door middel van cookies en cliktrails.
Alle informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt geanonimiseerd, geaggregeerd en alleen gebruikt om de bron van het verkeer te ontwikkelen en te volgen.
en het gebruik van onze website. Soms worden cookies gebruikt om u te helpen de juiste informatie te vinden en om uw bezoek aan uw voorkeuren te begeleiden.
Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om u te herinneren aan uw gegevens als u de optie “Onthoud mij” kiest wanneer u deze informatie instelt.
Als u geen cookies van onze websites wenst te ontvangen, kunt u uw browser vragen om ze te weigeren of u bij elke receptie te informeren.
zodat je ze onmiddellijk kunt afwijzen. Het weigeren van cookies kan echter de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen.